چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶

فرم سفارش قطعی کالا

فرم سفارش قطعی کالا

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع سفارش*

مشخصات درخواست کننده

(در صورت خرید شخصی پرکردن این قسمت الزامی نیست)
شرح کالای درخواستی به همراه کد و تعداد (در صورت عدم وارد کردن کد کالا لطفا مشخصات کامل را با ذکر کمپانی سازنده و سایز وارد نمائید)