Medicel Viscoject Bio

دسته:

توضیحات

 • قابل استفاده برای لنزهای one-piece
 • استریل و یکبار مصرف
 • استریل با اتیلن اکساید
 • 8 و 2.2 و 2.0میلی متر (برش های کوچک)
 • تزریق آسان تنها با یک دست
 • دارای سر شفاف تیپ
 • تکنولوژی visco-hydraulic soft tip
 • کنترل کامل جراح در کل مراحل عمل
 • هر بسته محتوی 10 عدد انژکتور

 

 • LP604335C VISCOJECT-BIO   7 for 1-piece lenses, inc. size sub 2.8 mm
 • LP604340C VISCOJECT-BIO  2 for 1-piece lenses, inc. size sub 2.5 mm
 • LP604350C VISCOJECT-BIO  8 for 1-piece lenses, inc. size sub 2.0 mm                     designed for MICRO-INCISION lenses only, subject to validation
 • LP604360C VISCOJECT-BIO 1.5 Injector-Set for 1-piece lenses for incision sizes of sub 1.8 mm designed for MICRO-INCISION lenses only, subject to validation
Go to Top