Akreos Adapt AO

لنز داخل چشمی هیدروفیلیک طراحی شده برای عمل های جراحی آسان وروان

دسته:

توضیحات

 • لنز داخل چشمی هیدروفیلیک طراحی شده برای عمل های جراحی آسان وروان
 • دارای ویزگی فن آوری AO ثبت شده در BAUSH+LOMB
 • ساخته شده بر اساس آخرین دست آوردهای علمی برای اطمینان از نتیجه پایدار در دراز مدت
 • 4هاپتیک برای جایگیری و پایداری هر چه بهتر در بگ
 • 360 ° anterior/posterior square edge
 • عرضه شده در سه سایز متفاوت
 • جای گإاری آسان و تزریق روان با انژکتور مخصوص یک بار مصرف

Overall diameter:

 • 0 mm from 0.0 to 15.0 D
 • 7 mm from15.5 to 22.0 D
 • 5 mm from 22.5 to 30.0

optic body:

 • 2 mm from0.0 to 15.0 D
 • 6mm from 15.5 to 30.0 D

Refractive index : 1.458

 

Diopter range :

 • 0 through 9.0 in 1.0 D
 • 0 through 30.0in 0.5 D

A-constant:

 • Applanation A-scan :118.0
 • IOL MASTER :118.3

ACD :4.96 5.18

SURGEON FACTOR:1.22 1.40

HAPTICS:

 • ONE –PIECE
 • 0° angulation
Go to Top