Akreos MICS

جراحی کاتاراکت با برشی به کوچکی 8/1 میلی متر

دسته:

توضیحات

جراحی کاتاراکت با برشی به کوچکی 8/1 میلی متر

 

 • لنز داخل چشمی هیدروفیلیک طراحی شده برای عمل های جراحی کاتاراکت با برش میکرو
 • جای گذاری آسان ,تزریق روان و اطمینان به نتیجه ای رضایت بخش با کمترین عوارض برش قرنیه
 • دارای ویگی فن آوری AO ثبت شده توسط baush +lomb
 • 30درصد نازک تر از سایر لنزها akreos AO برای تا شوندگی بهتر و عبور آسان از برش کوچک
 • 4هاپتیک با زاویه 10° و طراحی ویژه برای جایگیری بهتر و پایداری بیشتر در بگ
 • طراحی منحصر به فرد انتهای هاپتیک به صورت 3 بعدی برای جلوگیری از انتقال فشار به اپتیک
 • 360°posterior squar adge برای جلوگیری از یروز pco

 

Overall diameter :

 • 11.0 mm from 0.0 to 15.0 D
 • 10.7 mm from15.5 to 22.0 D
 • 10.5 mm from 22.5 to 30.0

 

optic body:

 • 6.2 mm from0.0 to 15.0 D
 • 6mm from 15.5 to 22.0 D
 • 6 mm from22.5 too 30.0 D

 

 

Diopter range :

10.0 to 30.0 in 0.5 D

A-CONSTANT:

Usbiometry :118.4

Iol master:118.9

 

 

Acd:5.20

Surgen factor:1.45

 

Haptics:

One piece

10° average angulation

Go to Top