پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

25.11.2016 21:31 Age: 1 year
Category: نوار اخبار

بیست وششمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران از تاریخ 22 تا 26 آذر 1395 در محل سالن همایش های رازی برگزار می شود.