محصولات کمک بینائی امروزه بیش از پیش جایگاه خود را  درکمک به بیماران کم بینا برای به دست آوردن دید بهتر و گذران آسانتر زندگی بازمی یابند.  اگر چه این محصولات توسط کمپانی های مختلف در کیفتهای متفاوت عرضه می گردند اما جای تردید نیست که کمپانی آلمانی اشنباخ  پیشتاز در عرضه این گونه لوازم با کیفیت برتر به شمار می رود.

اشنباخ همواره در تلاش بوده تا وسایل توان بخشی بینائی را به صورت حرفه ای در کیفیتی عالی با بهره گیری از فن آوری نوین ارائه نماید. این وسایل شامل ابزار بزرگنمائی برای کمک به بینائی بهتر در بیماران دچار دژنراسیون ماکولا و بیماریهای شبکیه ناشی از دیابت و دیگر بیمارانی از این قبیل می باشد. این ابزار در کنار مراقبتهای کم بینائی امکان بهره گیری از باقی مانده بینائی در افراد کم بینا را به حد اکثر رسانده آنها در گذران زندگی روزمره به صورت مستقل و بهبو دکیفیت زندگی یاری می نماید.

شرکت فجر شاهد نماینده رسمی محصولات کمک بینائی کمپانی اشنباخ در ایران می باشد.