واحد ثبت داده ها [6](DAU)، جزء اصلی iTrace می باشد. DAU دارای یک تارگت قابل تنظیم، یک تشخیص دهنده اندازه مردمک و یک اپتومتر داخلی است. اپتومتر یک ابزار ثابت است که خط دید بیمار را با محور لیزر، همراستا می کند. همچنین برای حذف تطابق بیمار می توان از عدسی های اسفر استفاده نمود (00/5- تا 00/7+ دیوپتر). DAU با آنالیز توپوگرافی قرنیه، مانند پلاسیدو تکمیل شده است