این محصول برای درمان گرفتگی پنگتوم و یا انسداد مجرای اشکی در آنها بصورت افقی است استفاده می گردد.