ویکتوس | VICTUS

سامانه جامع و پیشرفته جراحی های فمتو لیزر

توضیحات

اولین و تنها سامانه کامل و جامع عملهای کاتاراکت، قرنیه، رفراکتیو و تراپیوتیک

انجام مراحل اصلی جراحی کاتاراکت توسط لیزر فمتو سکند: برش قرنیه، کپسولوتومی، فراگمانتاسیون اولیه لنز

برش قوسی قرنیه (Arcuate Corneal Incision)

برداشت فلپ لیزیک (Flap removal)

INTRACOR

پیوند قرنیه (Penetrating Keratoplasty)

ایجاد کانال برای کارگذاری رینگهای داخل قرنیه

جراحی های تراپیوتیک

OCT همزمان برای امکان کنترل دقیق مکان و میزان برش و تصویربرداری در زمان واقعی

سیستم داکینگ پیشرفته :سطح تماس رابط چشمی دستگاه به صورت مقعر و در هماهنگی کامل با سطح محدب قرنیه ساخته شده است. این ابتکار مزیتهای مهمی شامل موارد ذیل را به دنبال دارد:

پوشش کامل و مؤثر قرنیه به منظور امکان کنترل بیشتر عمل از طریق حسگرهای متعدد.

کاهش قابل توجه فشار وارده بر چشم و عدم نیاز به مسطح کردن آن

ایجاد سیستم مکش (suction) با کارآمدی بیشتر

راحتی بیشتر بیمار از طریق کاهش فشار مکش

عدم ایجاد چین و چروک در سطح قرنیه حین عمل

ثبات بیشتر و جلوگیری از حرکت چشم

 

مشخصات دستگاه:

Laser Type: (DPSSL) Diode-pumped solid state laser

Wavelength: 1028nm

Pulse Frequency: 80 or 160 kHz on procedure

Puse duration: 400 -550 fs

Power Supply: 230 VAC – 50 Hz/60 Hz

Power Consumption: Max. 3 kW

Weight: 816 kg

Dimention: L 207cm, W 82cm, H 167cm

 

System Component:

Main laser unit

Patient bed included

Sterile patient interface kit

 

Visualization:

Real time, high-contrast OCT

High-resolution video microscope

Optional external microscope

 

Patient Interface:

Intelligent Pressure Sensores

Curved interface with separate suction clip

 

Applications:

Corneal Procedure: LASIK flap

Cataract: Capsulotomy

 

ENVIRONMENT:

Room Conditioons:

Temperature: 18 to 24 Centigrade Degree

Humidity: 30% to 50% noncondencing

Free of dust and particles;no carpet

No solvent, chemical liquids or fumes

Room Dimention:

340cm x 370cm

Go to Top