درباره شرکت فجر شاهد

شرکت فجر شاهد در سال 1365 همزمان با دوران جنگ و با هدف تامین بخشی از نیازهای لوازم و تجهیزات پزشکی تاسیس و در این راه به موفقیتهای مؤثری دست یافت. در سال 1368 با تغییر و تحولاتی که در سیستم مدیریتی شرکت صورت گرفت، اهدافی جامع تر با نگاه به آینده، برای شرکت در نظر گرفته شد و خط مشی نوینی برای مجموعه مدیریتی شرکت ترسیم گردید. بر این اساس شرکت با عنوان وارد کننده لوازم و تجهیزات پزشکی با گرایش خاص به  حیطه تخصصی چشم پزشکی مطرح شد و در این راستا با گسترش و تعمیق روابط با مراکز چشم پزشکی، بهره مندی از توصیه ها و مشاوره های ارزشمند چشم پزشکان و ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی، موقعیت مناسبی را برای ایجاد ارتباط با معروفترین شرکت های اروپائی و آمریکائی نام آشنا در عرصه تولید لوازم و تجهیزات چشم پزشکی فراهم نمود و از این رهگذر توانست نمایندگی برخی از معروفترین کمپانی های معتبر جهان را به دست آورد که اکنون تعداد آنها به 20 رسیده است.طی این سالها با وجود مشکلات فراوان اما با همت و پشتکار، شرکت فجر شاهد توانست با واردکردن جدیدترین و کارآمدترین محصولات چشم پزشکی جهان، به یکی از شرکتهای سرآمد چشم پزشکی در ایران تبدیل شود.

این شرکت در راستای دستیابی به اهداف والای خویش علاوه بر فعالیتهای تجاری برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله به موارد زیر اشاره می گردد : همکاری مداوم و تنگاتنگ در برگزاری کنگره ها و سمینارهای ملی و منطقه ای ، حمایت از دست یابی به آخرین شیوه ها و دست آوردهای علمی تخصصی ، تسهیل، تدارک و برنامه ریزی جهت شرکت چشم پزشکان در کنگره های سراسری سالیانه چشم پزشکی در جهان، کمک به بالا بردن سطح استفاده از تکنولوژی های تشخیصی و روش های درمانی پشیرفته مطابق با آخرین دستاوردهای علمی روز ، کمک در تجهیز مراکز آموزشی و دانشگاهی با همکاری سازمانهای ذی ربط، ایجاد ارتباط مناسب میان کارشناسان شرکت های خارجی با متخصصان و مصرف کنندگان داخلی جهت تبادل اطلاعات، چرخش آرام از بازار صرفا تجاری به شرایط تعاملی با مششتریان و سرانجام ایجاد بخش علمی به منظور پشتیبانی علمی هرچه بیشتر از چشم پزشکان. مهم آنکه فجر شاهد هرگز به نقطه پایان نمی اندیشد چرا که همواره بر این باور است که باید از انبوه تجارب گذشته در راه گسترش فعالیتها و زمینه های حضور بهره برداری کرد.