Atomic Edge™ Safety Knives

این چاقوهای سیلیکونی مانند چاقوهای Diamond طراحی شده اند ، یکبار مصرف بوده و استفاده از انها بسیار راحت و ساده است.

توضیحات

این چاقوهای سیلیکونی مانند چاقوهای Diamond طراحی شده اند ، یکبار مصرف بوده و استفاده از انها بسیار راحت و ساده است. نوک این چاقو به گونه ای طراحی شده که کم ترین آسیب هنگام برش به بافت وارد می شود. شعاع ( radius) این چاقوها 40 نانومتر است در حالی که این مقدار برای چاقوهای فلزی تقریبا 600 نانومتر و برای چاقوهای Diamond 20 نانومتر است.