Akreos Adapt AO

//Akreos Adapt AO

Akreos Adapt AO

لنز داخل چشمی هیدروفیلیک طراحی شده برای عمل های جراحی آسان وروان

دسته:
تولید کننده :
Bausche + Lomb

توضیحات

 • لنز داخل چشمی هیدروفیلیک طراحی شده برای عمل های جراحی آسان وروان
 • دارای ویزگی فن آوری AO ثبت شده در BAUSH+LOMB
 • ساخته شده بر اساس آخرین دست آوردهای علمی برای اطمینان از نتیجه پایدار در دراز مدت
 • ۴هاپتیک برای جایگیری و پایداری هر چه بهتر در بگ
 • ۳۶۰ ° anterior/posterior square edge
 • عرضه شده در سه سایز متفاوت
 • جای گإاری آسان و تزریق روان با انژکتور مخصوص یک بار مصرف

Overall diameter:

 • ۰ mm from 0.0 to 15.0 D
 • ۷ mm from15.5 to 22.0 D
 • ۵ mm from 22.5 to 30.0

optic body:

 • ۲ mm from0.0 to 15.0 D
 • ۶mm from 15.5 to 30.0 D

Refractive index : 1.458

 

Diopter range :

 • ۰ through 9.0 in 1.0 D
 • ۰ through 30.0in 0.5 D

A-constant:

 • Applanation A-scan :118.0
 • IOL MASTER :118.3

ACD :4.96 5.18

SURGEON FACTOR:1.22 1.40

HAPTICS:

 • ONE –PIECE
 • ۰° angulation