چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶

فرم درخواست صدور پیش‌فاکتور

فرم درخواست صدور پیش‌فاکتور

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع درخواست*

مشخصات درخواست کننده

شرح کالای درخواستی (در صورت عدم وارد کردن کد کالا لطفا مشخصات کامل را با ذکر کمپانی سازنده و سایز وارد نمائید)