پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

01.10.2016 19:58 Age: 1 year
Category: نوار اخبار

پس از دو سال استفاده از لنزهای توریک انویستا ساخت کمپانی امریکائی بوش اند لامب اکنون این لنز چایگاه ویژه خود را در میان لنزهای خاص داخل چشمی باز کرده است.