پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

06.07.2014 13:22 Age: 3 yrs
Category: نوار اخبار

برای اطلاع از نحوه عملکرد لنز انویستا توریک و چگونگی محاسبه قدرت آن با بخش علمی شرکت فجر شاهد تماس حاصل نمائید