Tomey TMS

Tomey TMS

توپوگرافی TMS-5  ساخته شرکت Tomey، علاوه بر دیسک پلاسیدو که به تنهایی در ورژنهای قبلی خود برای تصویر برداری قرنیه بکار می رفت، از سیستم تصویر برداری شیمفلاگ نیز استفاده نموده است.

لازم به ذکر است که بر خلاف دستگاه پنتاکم که صرفاً از سیستم تصویر برداری شیمفلاگ استفاده می نماید (۲۵۰۰۰ داده ارائه می نماید) و داده های کراتومتری سطوح قرنیه را صرفا از سیستم شیمفلاگ استخراج می نماید، سیستم تصویر برداری Tomey TMS-5 ، داده های کراتومتری را با ادغام توپوگرافی دیسک پلاسیدو (۷۳۰۰ نقطه داده) و توپوگرافی شیمفلاگ (۴۰۹۶۰ نقطه داده) ارائه می نماید. در حقیقت Tomey TMS-5 از داده های با کیفیت و کمیت بیشتری برای تعیین کراتومتری استفاده می نماید.

همچنین بر اساس مطاالعات، دستگاه Tomey TMS-5 دارای تکرار پذیری قابل قبول در اندازه گیری های قرنیه ای می باشد.

همانطور که گفته شد، Tomey TMS-5 بطور همزمان دارای هر دو حالت دیسک پلاسیدو و شیمفلاگ در یک دستگاه واحد می باشد.

توسط | ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳:۲۱:۰۰ ۱۰ تیر, ۱۳۹۵|مقالات|بدون دیدگاه

درج دیدگاه