رویدادها

/رویدادها
رویدادها۱۳۹۷/۵/۱۴ ،۰۲:۴۸:۵۹ +۰۰:۰۰

تازه های تصویربرداری رتین

تاریخ: اسفند ۹, ۱۳۹۷

محل برگزاری: تهران - بیمارستان حضرت رسول

تازه های تصویربرداری رتین

دبیر سمینار: دکتر خلیل قاسمی

فمتوسکند

تاریخ: دی ۱۳, ۱۳۹۷

محل برگزاری: تهران - بیمارستان حضرت رسول

فمتوسکند

دبیر سمینار: دکتر سید جواد هاشمیان

بیست و هشتمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران

تاریخ شروع: آبان ۲۱, ۱۳۹۷

تاریخ پایان: آبان ۲۴, ۱۳۹۷

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های رازی

بیست و هشتمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و هشتمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران

خشکی چشم

تاریخ: آبان ۱۰, ۱۳۹۷

محل برگزاری: تهران- بیمارستان حضرت رسول

خشکی چشم

دبیر سمینار: دکتر حسین آقایی

AAO 2018

Error: please reset date

محل برگزاری: Chicago, McCormick Place

AAO 2018

AAO 2018