سومین همایش بهاره چشم پزشکی

تاریخ شروع: فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

تاریخ پایان: فروردین ۳۰, ۱۳۹۸

محل برگزاری: مرکز همایشهای رازی